Årsmöte 9 mars

Referat SPF Seniorerna Bogesund årsmöte 2022

Årsmötet inleddes av ordföranden Anders Dahlén som hälsade medlemmarna välkomna.
 
Efter kaffet hölls parentation över de medlemmar som lämnat oss under året följt av en tyst minut och stilla klarinettmusik av Sven-Olof Theander samt till ackompanjemang  av
Kalle Gollnik sjöngs Härlig är jorden.
 
Sedvanliga årsmöteshandlingar hölls följt av underhållning av Kalle Gollnik med musik, sång och berättelser om låtarna han spelade.
 
Ordföranden tackade samtliga medverkande med blommor. Han tackade även de som vid varje möte, med bravur, skött kaffet. Samtliga arbetsgrupper tackades. Om kommande resor informerades.
 
Efter lottdragning avslutades mötet.
Text Lena bilder Steen-Åke och film

Länk till bilder

1 Titta på film

Titta på film 2