Studiebesök / SPF-luncher

Mer info kommer när en aktivitet är på gång.