Styrelsemöten

Om du har frågor som du vill att vi ska ta upp på styrelsemötet kontakta någon i styrelsen alla frågor är välkomna.

Möten 2021

Mötestid kl 10.00 - 12.00 ca.
Plats: Vuxenskolan.

  • Kommande träffar med Styrelsen:  9/11   11/1 

Har du frågor kontakta styrelsen som du vill att vi skall behandla på styrelsemötet.