covid-19

Precis som tidigare rekommenderar förbundet att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att vid sammankomster inomhus med fler än 100 deltagare kan ni som arrangör kräva att deltagarna ska visa upp ett giltigt vaccinationsbevis.

För arrangemang med färre än 100 deltagare bör sådant krav inte ställas. Inom SPF Seniorerna har vi inte historiskt gjort skillnad på medlemmar och exkluderat från deltagande och vi ska inte börja göra det nu heller.  

Vidare rekommenderar förbundet att föreningar och distrikt även fortsättningsvis vidtar försiktighetsåtgärder vid arrangemang inomhus såsom att säkerställa tillgång till handtvätt eller handsprit, och undvika trängsel.

Förbundet uppmanar också alla medlemmar att hörsamma Folkhälsomyndighetens uppmaning att så snart som möjligt ta den tredje påfyllnadsdosen av vaccin mot covid-19 om det inte redan har gjorts.

Vad är vaccinationsbevis och hur får man tag i det?

Du som är vaccinerad mot covid-19 och har e-legitimation kan beställa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se. Beviset kan laddas ned till din smarta mobil eller skrivas ut på papper.

Om du saknar e-legitimation tar det lite längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom du behöver beställa det via en blankett och sen får du beviset postat till dig.

Klicka här för att läsa mer om covidbevis hos E-hälsomyndigheten

Blankett om man saknar e-legitimation kan ladda ner här