Årsmöte 2021

Dagordning vid årsmöte Per Capsulam med SPF Seniorerna Bogesund
med återkoppling senast den 25 februari 2021.