Vi går över daggstänkta berg fallera......

Promenad
Torsdagen den 5 maj kl. 10.00.

Vi promenerar på Klevaberget i Vegby.
Tag med fika
Samåkning från Bryggan.

SPF Seniorerna Bogesund

Välkomna! Folkhälsogruppen