Fettisdagen

På fettistisdagen deltog ett 30-tal glada spelsugna pensionärer för att spela boule och ifikapausen bjöd SPF på små minisemlor. Inga/Bosse