Bridge

Har fått förfrågan på om vi spelar bridge som vanligt
på Vuxenskolan på annandagen den 18 april.
Har själv räknat med det.