Viktig information

Vid våra sammankomster inomhus med fler än 100 deltagare kan vi kräva att deltagarna ska visa upp ett giltigt vaccinationsbevis. Precis som tidigare rekommenderar förbundet att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.