Kommunala rådet protokoll

Här kommer protokollet från sammanträdet med KRÄF den 8 februari 2021.