Folkhälsovecka

Under SPF:s Folkhälsovecka 18 - 23 maj 2021 kommer vi att promenera utmed vår vackra sjö.