Viktig info om Boulen

Tisdagsboulen är inställd tills vidare på grund av rekommendation av folkhälsomyndigheten. Bosse/Inga