2018 10 01 Wienerkapellet

Uppdaterades: 07 oktober 2018

SPF Seniorerna Törebodabygdens månadsträff.
Måndagen den 1 oktober hölls månadsträff i Församlingshemmet.
Ordföranden Jan-Erik Sandegren hälsade 80 seniorer välkomna till träffen som inleddes med sång och musik av Wienerkapellet med solisterna Gerd Karlsson och Lars Forsberg.
Man framförde många kända musicalmelodier som applåderades flitigt av åhörarna.
Efter denna programpunkt var det dags för kaffe.
Efter kaffepausen informerades om föreningens resor,studiecirklar mm.
Som avslutning på träffen företogs dragning i lotterierna.

Text Kurt Karlsson   Foto Göran Edvardsson

Publicerades: 01 oktober 2018 Uppdaterades: 07 oktober 2018