2018 09 03 Duo Med Klang

Uppdaterades: 07 september 2018

SPF Seniorerna Törebodabygdens månadsträff.
Måndagen den 3 september hölls månadsträff i Församlingshemmet.
Ordföranden Jan-Erik Sandegren hälsade 95 seniorer välkomna till träffen som inleddes med parentation för bortgångna medlemmar.
Som inledning underhöll Duo med Klang som egentligen heter Börje Bergqvist och Hans Olofsson med sång och musik och en och annan historia.
Efter denna underhållning som man av applåderna att döma var mycket uppskattade var det dags för kaffe.
Efter kaffepausen informerades om föreningens resor,studiecirklar mm.
Trafikombudet informerade om den planerade kursen i halkkörning och att man eventuellt kan ordna en kurs enbart för föreningens medlemmar.
Som avslutning på träffen företogs dragning i lotterierna.

Text Kurt Karlsson     Foto Göran Edvardsson

Publicerades: 03 september 2018 Uppdaterades: 07 september 2018