2019 01 07 Vildminkarna

Uppdaterades: 15 januari 2019

SPF Seniorerna Törebodabygdens månadsträff.
Måndagen den 7 januari hölls månadsträff i Församlingshemmet.
Ordföranden Jan-Erik Sandegren hälsade 90 seniorer välkomna till träffen.
Som inledning hölls information om studiecirklar och resor.
Efter detta var det dags för dagens underhållning som var Vildminkarna som underhöll med sång och musik. Av applåderna att döma var denna programpunkt mycket uppskattad. Underhållningen delades i två delar med kaffepaus emellan.
Som avslutning på träffen företogs dragning i lotterierna.

Text Kurt Karlsson   Foto Åke Jernetz

Publicerades: 11 januari 2019 Uppdaterades: 15 januari 2019