Månadsträff 2017 10 02 SPF-kören och hörselinfo

Uppdaterades: 02 oktober 2017

SPF Seniorerna Törebodabygdens månadsträff.

Måndagen den 2 oktober hölls månadsträff i Församlingshemmet.
Ordföranden Jan-Erik Sandegren hälsade 65 seniorer välkomna till träffen som inleddes med föredrag av Kerstin Carlsson som berättade om sin hörselskada och tinitus. Detta är ett svårt handikapp som drabbar många i dag,
men det finns hjälp att söka för detta som Kerstin informerade mycket utförligt om. Denna information uppskattades av de närvarande som framförde ett stort tack genom en lång applåd.

Efter denna programpunkt underhöll SPF-kören med sång och musik.

Efter underhållningen serverades kaffe med bröd. Ordföranden informerade om senaste KPR-mötet.

Som avslutning på träffen företogs dragning i lotterierna.

Kurt Karlsson.

Publicerades: 02 oktober 2017 Uppdaterades: 02 oktober 2017