2017 03 06

Uppdaterades: 06 mars 2017

SPF Seniorerna Törebodabygdens månadsträff.
Måndagen den 6 mars hölls månadsträff i Församlingshemmet.
Ordföranden Jan-Erik Sandegren hälsade 106 glada seniorer välkomna till träffen som inleddes med underhållning av Lillys Gubbar som underhöll med dragspelsmusik och sång. Denna programpunkt var att döma av applåderna och skratten mycket uppskattat.
Efter underhållningen serverades kaffe med bröd. Ordföranden informerade om kommande aktiviteter och Inga Thorén informerade om resan till Skåne i Juni.
Som avslutning på träffen företogs dragning i lotterierna.

Kurt Karlsson

Publicerades: 06 mars 2017 Uppdaterades: 06 mars 2017