2017 02 06 Årsmöte

Uppdaterades: 13 februari 2017


Årsmöte hos SPF-Seniorerna Törebodabygden.

Måndagen den 6 februari hade 73 medlemmar av föreningens 351 mött upp för att vid årsmötet gå igenom föreningens stadgeenliga föredragningslista.

Valberedningen hade föredömligt förberett ett förslag. Ordföranden Kurt Karlsson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet. Han bad om förslag på ordförande och sekreterare för årsmötet. Märta Hermansson valdes till ordförande.

Hon övertog ordförandeklubban och lotsade mötesdeltagarna genom föredragningslistan med bravur. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget, och revisionsberättelse redovisades och godkändes. Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Medlemsavgiften för år 2018 beslutades vara oförändrad.

Därefter valdes nya personer in på poster där vakanser uppstått. Till ny ordförande valdes Jan-Erik Sandegren efter avgående Kurt Karlsson. Till ny medlem i styrelsen valdes Margareta Persson.

Medlemmar i kommunala pensionärsrådet blev Jan-Erik Sandegren, Inga Thorén, Anna Gothnier med Tell Erik Larsson som ersättare.

Till ny serveringskommitté valdes Kerstin Henningsson, Gudrun Frejd, Gun Johansson, Barbro Andersson, Gudrun Karlsson, Birgitta Jernetz och Hillevi Karlsson.

Valberedningens ledamöter blev Kurt Karlsson (1år), Khim Larsson (2år) och Lennart Johansson (3år).

Mötesordföranden och fem avgående personer tackades med blommor för nedlagt arbete innan sedvanligt kaffe med tillbehör avsmakades.

Stig-Evert Johansson

Årsmötets val av styrelse och funktionärer klicka här!

Avtackningar

Ingrid Larsson, Stig-Evert Johansson, Ingrid Särnholm och Kurt Karlsson.
Saknas på bilden Britt Hilding Johansson.

Nya styrelsen 2017 02 06
Från vänster Åke Jernetz kassör, Jan-Erik Sandegren ordförande, Birgitta Görrel vise ordförande, Eja Nilsson ledamot, Kerstin Henningsson ledamot, Lars-Erik Lindgren ledamot, Margareta Persson sekreterare och Inga Thorén ledamot.

Publicerades: 13 februari 2017 Uppdaterades: 13 februari 2017