Valberedning

Uppdaterades: 04 februari 2019

Valberedning vald vid årsmöte 2019 02 04

Lennart Johansson tel 070-398 20 44 (Sammankallande)
kerstin46@spray.se

Jan Lundin  070-7884041

Anders Cederberg  anneanderscederberg@gmail.com

Publicerades: 21 september 2017 Uppdaterades: 04 februari 2019