Test i samb med kurs

Detta är en sida från 201217. Kommer att tas bort

 • Bildtex 1
 • gå på stecken
 • Morten i fokus
 • Bildtex 1
 • gå på stecken
 • Morten i fokus

Detta är distrikets kurser

Läs mer på inbjudan

Miriam kurs 20181126 Eslöv.pdf

Alfa Six reklamblad 2019-1.pdf

REKLAM

Skatteverket

 • ett
 • två
 • tre


Hej och välkommen till digitalt möte kl 13. (Mötesrummet öppnas ca 12.40)

Trevligt att vi blir en grupp på ca totalt 25 personer, så vi hoppas på att tekniken fungerar. Jag kommer att ägna en liten stund i början till de nödvändiga funktionerna i Teams.
Rubrik: Epi-server SPFs Hemsida 17/12 kl 13.
Klicka här om du vill ansluta till mötet

Eller kopiera nedan och klistra in i adressfältet på webbläsaren du vill använda (främst om du märker att din standardwebbläsare inte fungerar):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM2MGNmMDItNzQxMi00YmFkLWEyYjQtNzgzOTc4OWFmODFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227a8ac7cc-8ff4-48ca-87e2-69d4d6f63c6c%22%2c%22Oid%22%3a%226d1bf42a-5f41-49a1-8bc5-c24983fa2a1c%22%7d

 

När du klickar (eventuellt <Ctrl> + klick) på länken ovan kommer följande att hända:

 1. Har du appen Microsoft Teams installerad och godkänt att den öppnar länkar så kommer den att ta er till lobbyn alt. direkt in i mötet – Installation behövs inte om ni inte vill!
 2. Du får ett antal val – Har du inte gott om tid eller inte vill installera appen, så välj ”Fortsätt i den här webbläsaren
 3. Eventuellt måste du nu Tillåta att programmet använder datorns mikrofon och kamera
 4. Ange ditt namn och välj ”Anslut nu”
 5. Du kanske måste vänta på att mötet öppnas och att bli insläppt, så vänta tålmodigt i ”lobbyn”

 

Jag kommer att öppna mötesrummet kl. 12.30-12.40, så får ni en chans att bli familjära med MS Teams. Men försök helst inte dela egna dokument eller den egna skärmen idag. Teams är ett relativt ”demokratiskt” mötesprogram. Med det menar jag att mötesadministrator inte kan stänga av vissa funktioner för deltagarna.

 

Har ni tekniska problem ring 0413-291 50

 

Vi ses strax!

Med vänlig hälsning
Morten Kehler
----------------------------------------------------------------------
Morten KehlerSPF Seniorerna Skånedistriktet
Västergatan 15 B, 243 31 Höör

Tel: +46 (0)413-291 50
Mobil: +46 (0)708-152919

E-post: morten.kehler.spfskane@telia.com

Hemsida: www.spfseniorerna.se/skanedistriktet/