Kortfattat om SPF Seniorerna Skåne

Uppdaterades: 18 november 2019

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer.

SPF Seniorerna arbetar bland annat för:

• Bättre ekonomi för äldre
• Lika skatt på arbete och pension
• Vård och omsorg
• Bra boende för äldre
• Folkhälsa och friskvård
• …och mycket annat!

Dessutom finns det en mängd gemensamma aktiviteter i den lokalförening som du är medlem i eller väljer att bli medlem i.

SPF bedriver ett omfattande opinionsarbete.

Medlemsförmåner gör att medlemsavgiften snabbt är intjänad.
Allt fler ser nyttan av ett medlemskap. Bli medlem du också!

Skånedistriktet har ca 38.000 medlemmar, 121 föreningar och är landets näst största distrikt. Totalt har SPF ca 266.000 medlemmar i Sverige.

I SPF blir man medlem i en lokalförening till en avgift mellan 210 och 390 kr och blir därmed ansluten centralt till diverse förmåner. Som medlem får du också den prisbelönta tidningen Senioren som kommer ut med 9 nummer/år.

Publicerades: 20 december 2016 Uppdaterades: 18 november 2019