Kortfattat om SPF Seniorerna Skåne

Uppdaterades: 29 april 2019

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer.

SPF Seniorerna arbetar bland annat för:

* bättre ekonomi för äldre
* lika skatt på arbete och pension
* vård och omsorg
* bra boende
* folkhälsa och friskvård

Och mycket annat.

Dessutom finns det en mängd gemensamma aktiviteter i den lokalförening du är medlem i eller väljer att bli medlem i.

SPF bedriver ett omfattande opinionsarbete.

Medlemsförmåner gör att medlemsavgiften snabbt är intjänad.

Allt fler ser nyttan av ett medlemskap - Bli medlem du också!

Skånedistriktet har ca 38.000 medlemmar, 122 föreningar och är landets näst största distrikt.

Totalt har SPF ca 266.000 medlemmar i Sverige.
I SPF blir man medlem i en lokalförening till en avgift mellan 210 och 390 kr och blir därmed ansluten centralt till förmåner m.m. samt får den prisbelönta tidningen Senioren.

Publicerades: 20 december 2016 Uppdaterades: 29 april 2019