Delta i en studie om användning av välfärdsteknik

Du erbjuds nu möjlighet att delta i en intressant vetenskaplig studie inom psykologi som genomförs i ett arbete på C-nivå i psykologi vid Mittenuniversitetet i Östersund.

Du deltar genom att svara på några frågor i det bifogade on-line formuläret som du finner genom att klicka här:  
Gå till formuläret

Vi vill undersöka sambandet mellan hur vi hanterar våra känslomässiga reaktioner och mötet med välfärdstekniker. Välfärdstekniker kan tex. vara digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, medicinpåminnare, gps-larm, Artificiell Intelligens (AI) där programvaror styr funktioner och utförandet av uppgifter.

Resultatet kan förhoppningsvis ha betydelse på flera sätt genom att öka förståelsen för hur olika människor hanterar mötet med välfärdstekniker. 

Mer information hittar du i on-line formuläret – ditt deltagande vore väldigt uppskattat – stort tack på förhand! 

Vänligen skicka gärna in dina svar redan idag. Formuläret är öppet till 2022-11-27.

Vill du veta mer innan du bestämmer dig för att delta, är du välkommen att kontakta Stefan Larsson via e-post, stefan.bo.larsson@live.se