Innehållsrik CPR- och KPR-konferens

Skånedistriktet, med May Öberg från distriktsstyrelsen i spetsen, anordnade den 14 november en utbildnings- och inspirationsdag för CPR- och KPR-ledamöter i Medborgarhuset i Eslöv.

Det blev en fullspäckad dag med många namnkunniga föreläsare. Först ut var Annsofie Svensson och Greger Linander från Region Skåne. Temat för deras föreläsning var ”God och nära vård” vilket bland annat handlade om avtalet om ansvarsfördelning och utveckling för hälso- och sjukvården i Skåne samt strukturen för vårdsamverkan.

Den demografiska utvecklingen i Sverige är bekymmersam; idag är ca 20% av befolkningen äldre än 65 år och inom en snar framtid ska allt färre försörja allt fler. Trots alla varningssignaler blundar politikerna för detta faktum, i stället för att redan nu förbereda sig för de ökande behoven i framtiden. Även förebyggande hälsoåtgärder bli ännu viktigare eftersom vi blir allt äldre.

Med tanke på det sistnämnda passade det extra bra med lite pausgympa innan Ingrid Vesterberg, primärvårdschef tog vid och berättade om ASIH:s verksamhet i Skåne. ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård i Hemmet och omfattar palliativ vård för människor med obotliga sjukdomar som oftast befinner sig i livets slutskede.

Sverige har även en väldigt bra vård och rehabilitering för strokepatienter, vilket överläkare Heléne Pessah-Rasmussen gav oss en inblick i. Vad innebär det att få en stroke och hur fungerar rehabiliteringsprocessen och eftervården? Vi fick veta på vilka orter det bedrivs strokevård i Skåne och hur vårdkedjan fungerar. Samt icke att förglömma egenvård – det har stor betydelse att vara fysiskt aktiv när man har drabbats av en stroke.

May Öberg höll sedan ett kortare anförande där hon tog upp sju gemensamma punkter som alla SPF-representanter i pensionärsråden bör arbeta för. Det är viktigt att våra ledamöter i KPR och CPR har goda kunskaper och är ifrågasättande!

Martin Engman, samhällspolitisk chef vid förbundet, var med oss digitalt och han var den sista talaren för dagen. Han informerade först om Hemtjänstindex, ett stort projekt som SPF Seniorerna genomför just nu med stöd av allmänna Arvsfonden. Vidare redogjorde Martin Engman för den omfattande utredningen enligt ett regeringsbeslut från december 2020 – ”Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer” där SPF Seniorerna är en av remissinstanserna. Det återstår att se vad som blir verklighet av utredningens förslag till en ny äldreomsorgslag.

Konferensen avslutades vid 16-tiden. Tack till alla som var där!

Material från föreläsningarna finns HÄR.