Bostadsförsöket 2021 – vill du vara med?

För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder för äldre personer och personer med funktionsvariationer. Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre? Forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och föreningen Vetenskap & Allmänhet har just nu en stor undersökning på gång som handlar om tillgänglighet i bostäder, ”Bostadsförsöket 2021”.

Målsättningen är att samla in data om fysiska miljöhinder i det svenska bostadsbeståndet. Med hjälp av de data som samlas in kan man sedan analysera vilka tillgänglighetsproblem som kan uppstå för personer och grupper med olika typer av funktionsnedsättningar.

Detta stora massexperiment kräver många deltagare – målet är att 1000-tals personer ska medverka i Bostadsförsöket 2021.
Vem som helst kan få vara med i experimentet. Blir du nyfiken på att delta och vill veta mer?
Mer information finns på www.bostadsförsöket.se samt i följande pressmeddelande: https://forskarfredag.se/hjalp-forskare-mat-din-bostad/