Digitala betaltjänster för alla!

  • 03 februari 2021

Digitala betaltjänster har slagit igenom på bred front, både hos kommersiella och offentliga aktörer. Men samtidigt är det många, till exempel personer med kognitiva nedsättningar, som tycker att det är svårt att använda sig av tjänsterna. Länsstyrelsen i Skåne håller på att utveckla ett plattform med övningar om hur man betalar på internet. Till detta söker man testpersoner. Nyfiken? Läs mer i dokumentet nedan!

Publicerades: 03 februari 2021 Uppdaterades: 03 februari 2021