Nyheter från Serviceresor

Skånetrafikens Serviceresor har återgått till samåkning. Från och med den 10 augusti bokas sjukresor med samåkning för resenärer över 65 år om ingen annan bedömning görs. I varje personbil får det sitta max två resenärer och samtliga resenärer ska bära munskydd. Även för färdtjänst gäller samma rutin från och med 1 september.

Fler nyheter är att man nu kan boka färdtjänstresa i Serviceresors app och att man har utökat öppettiderna.
All information finns här i Serviceresors senaste nyhetsbrev.