Berätta om era erfarenheter av digitalisering under pandemin!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska genomföra en studie för att se hur digitaliseringen har påverkat civilsamhällets organisering. Fokus i studien är äldre (65+), unga och personer med funktionsnedsättningars perspektiv. MUCF söker personer som är representanter för regionala eller lokala organisationer som vill delta i studien.

Om ni är intresserade av att delta i studien och dela med er av era erfarenheter kan ni läsa mer här och anmäla er till en gruppintervju.

Bakgrunden till studien är att MUCF har ett regeringsuppdrag kopplat till coronapandemin där myndigheten bland annat arbetar för att öka kunskapen om hur civilsamhällets organisationer påverkats av pandemin.

I MUCF:s analyser och omvärldsbevakning har vi sett att olika grupper inom civilsamhället har påverkats och påverkas på olika sätt. Det framgår att olika organisationer och olika grupper i samhället har haft olika möjligheter att ställa om till en digital verksamhet under pandemin och att den digitala omställningen har haft olika typer av konsekvenser. Detta vill MUCF nu undersöka närmare.

Studien kommer att resultera i en rapport och förslag för hur villkoren för det civila samhällets organisationer ska kunna förbättras.

Vid frågor, kontakta Elisabet Johansson, utvecklingsledare MUCF
Telefon: 010-160 10 00
elisabet.johansson@mucf.se