Välkommen till digital informationsträff med SV!

Nästa vecka den 26 augusti anordnar Studieförbundet Vuxenskolan en digital informationsträff för föreningar som vill höra mer om hur man går tillväga för att starta studiecirklar, eller för att få mer information kring vilket stöd SV erbjuder.

För mer information och anmälan, klicka här.
Välkommen!