Nya regler för seviceresor

  • 02 oktober 2020

Förändringarna gäller från och med 1 oktober. Syftet med förändringarna är att förtydliga och lämna mindre utrymme för tolkningar.

Den 16 april tog Regionfullmäktige beslut om ett nytt regelverk för Serviceresor, som börjar gälla den 1 oktober 2020.

Syftet med förändringarna är att förtydliga och lämna mindre utrymme för tolkningar, så att kvalitén på service till kunder, hälso- och sjukvård samt omsorg ökar.

För de som reser med Serviceresor är en av de viktigaste förändringarna hämtningstiden.
Kunden och eventuella ledsagare och/eller medresenärer, ska vara beredda att resa från 5 minuter innan avtalad tid, fram till 15 minuter efter avtalad tid.
Läs mer under punkt 4.6. i regelverket.

Legitimerad vårdpersonal inom Skånes kommuner kommer enligt det nya regelverket kunna utfärda sjukreseintyg. Läs mer under punkt 5.2.1. En informationsfilm om regler för sjukresor kommer inom kort.

Andra viktiga förändringar för kunder som reser med färdtjänst eller sjukresa är:

Färdtjänst

  • Att resa färdtjänst - Färdtjänstområdet omfattar enbart Skåne och inte angränsande kommuner. Punkt 4.4.

Sjukresa

  • Adress – sjukresa ges till eller från folkbokföringsadress i Skåne. Om ett sjukreseintyg styrker att resenären inte kan vistas i sin bostad eller av medicinska skäl inte kan ta sig dit medges resa till annan adress. Detsamma gäller vid dialysbehandling. Resa till annan adress medges alltid om den är kortare än till folkbokföringsadressen. Övriga vistelseadresser medges inte. Punkt 5.1.
  • Resor som inte omfattas - resor till kommunala korttidsboenden utanför den kommun där resenären är folkbokförd. Punkt 5.1.
  • Sjukresor utanför Skåne - resor till vård utanför Skåne ska ske med kollektivtrafik eller serviceresefordon. Resor med egen bil ersätts enbart i särskilda fall och om ansökan godkänts av Skånetrafiken i förväg. Punkt 5.3.2.

Hela regelverket hittar du på https://www.skanetrafiken.se/

Publicerades: 02 oktober 2020 Uppdaterades: 02 oktober 2020