Rekommendationer ang årsmöten

  • 16 november 2020

Det är förbundets rekommendation att föreningar inom SPF Seniorerna inte i nuvarande skede genomför årsmöten fysiskt. Istället finns det några alternativ som föreningen kan välja.

2020-11-12 kom Förbundet med rekommendationer ang årsmöten och distriktsstämmor år 2021 med anledning av pandemin.

Läs nyhetsbrevet här

Publicerades: 16 november 2020 Uppdaterades: 16 november 2020