Digitala betalningar med telefon eller läsplatta - Manualer

  • 01 juli 2020

Manualer för betalningar i Smartphone, Läsplatta och Iphone har tagits fram. Under tiden 6-14 juli är det även möjligt att få telefonsupport.

SPF Skånedistriktet har tidigare deltagit i Länsstyrelsens projekt kring betatjänster.
Enkla manualer för Android och iPhone tagits fram av Länsstyrelserna, se dokument nedan.

Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Under tiden 6-14 juli finns möjlighet att få support via telefon, genom Betalhjälpen Skåne. Se informationsblad.

Sprid gärna manualer och informationen om Betalhjälpen Skåne.

Kontakt om föreningarna vill sprida manualer i pappersformat:
lisbet.smolka-ringborg@lansstyrelsen.se
Ange "Beställning manualer" i ämnesraden.
Ange adress till en eller flera mottagare i meddelandet.

Du hittar även manualer och information på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/skane/betaltjänster

Manualer:

Folder_Android 2020.pdf

Folder_Iphone 2020.pdf

Publicerades: 01 juli 2020 Uppdaterades: 01 juli 2020