Remissvar från distriktsstyrelsen till Region Skåne

  • 10 februari 2020

Skånedistriktets styrelse har 2020-02-01 lämnat ett remissvar angående Regions Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. Klicka på pilen nedan för att läsa Region Skånes remissförslag samt styrelsens svar.

Publicerades: 10 februari 2020 Uppdaterades: 10 februari 2020