Distriktsstämman 2020 är nu avklarad

  • 02 april 2020

Idag har distriktsstämman genomförts på ett ovanligt sätt. På grund av rådande omständigheter kunde inte årets stämma ske fysiskt, men distriktsstyrelsen och kansliet hittade en digital lösning som visade sig fungera bra.

Ombuden fick strax innan mötet en länk till ett digitalt röstformulär som följde punkterna på ordinarie dagordningen, med möjlighet till personval och framförande av synpunkter. Handlingarna fanns att läsa på hemsidan sedan tidigare. Årsstämman pågick mellan kl 9.00 och avslutades 13.00 då formuläret senast skulle vara inskickad. Reaktionerna på hur mötesförfarandet hade fungerat, var övervägande mycket positiva. Naturligtvis saknade man den sociala gemenskapen från ett vanligt möte, men i detta undantagsläge blev det en tillfredsställande lösning trots allt. Vi ser  fram emot Distriksstämman 2021 då förhoppningsvis allt är som vanligt igen!

Publicerades: 02 april 2020 Uppdaterades: 02 april 2020