Bankernas bristande kontanthantering – Vad gör regeringen åt problemet?

  • 12 september 2019

En insändare publicerad av Ystads Allehanda av Peter Lindgren, ordförande SPF Seniorerna Skånedistriktet

  • Peter Lindgren, Distriktsordförande SPF Seniorerna Skåne

För ett par är sedan genomfördes en mynt-och sedelreform som har kostat miljoner. Man kan givetvis fråga vad syftet var med reformen då kort och swish används i allt större utsträckning. Vi pensionärsorganisationer hade för två år sedan en hearing i Riksdagshuset där flera talare framhöll det stora problemet att inte kunna använda kontanter. Samtidigt överlämnades tillvice finansminister Bolund listor där man protesterade mot att bankerna inte längre tar emot kontanter. Problemet är kanske en generationsfråga men man kan ju fråga sig varför man genomförde ovannämnda reform. Någon åtgärd har inte skett från regeringens sida trots flera påpekanden. De enda som tjänat på att kontanthantering inte behöver ske är bankerna och det var kanske inte syftet med reformen.

Peter Lindgren
Distriktsordförande för SPF-Seniorerna i Skåne

Publicerades: 12 september 2019 Uppdaterades: 12 september 2019