Inspirationsdag "En hälsosam seniorålder"

  • 05 september 2019

Inspirationsdagen ”En hälsosam seniorålder” SPF Skånedistriktet anordnade i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en föreläsningsdag med hälsotema. Ca 35 deltagare mötte upp i Medborgarhuset i Eslöv den 5 september för att ta del av ett varierat föreläsningsutbud.

  • Arne Berge och Susanna Bill föreläser om sin kunskaps- och kokbok "Klok på mat".
  • Dans och rörelse med Sandra Olsson.
  • Arne Berge och Susanna Bill föreläser om sin kunskaps- och kokbok "Klok på mat".
  • Dans och rörelse med Sandra Olsson.

Bland deltagare fanns flera hälso- och friskvårdsansvariga från olika lokalföreningar, men dagen var öppen för alla SPF-medlemmar.
Sandra Olsson, projektledare i dans, berättade om dansens gynnsamma effekter och hur dans kan användas i olika sammanhang för ökat välmående. Deltagarna fick även prova på lite rörelser som en uppvärmning för dagen.
Sedan föreläste Susanne Iwarsson, professor vid Nationella forskarskolan, med rubriken "Aktivt och hälsosamt åldrande – vad betyder det och hur uppnår man det"?
Under eftermiddagen följde ytterligare två spännande föreläsningar. Författarna Arne Berge och Susanna Bill berättade om sin kokbok "Klok på mat", vars recept grundar sig på många års forskning om matens sjukdomsförebyggande effekter. Forskare har kunnat visa att en kombination av råvaror med inflammationsdämpande egenskaper påverkar vår hälsa positivt, i både kropp och hjärna.
Avslutningsvis berättade Britt Mari Ligne Carlsson och Leena Eklund om ett flerårigt projekt för att främja äldres psykiska hälsa genom olika samtalsmetoder. Samtalsmetoden bygger på speciellt framtagna bildkort som väcker tankar, känslor och inspiration. Efteråt fick deltagarna tillfälle att öva samtala med varandra med hjälp av bildkorten.
Sammantaget blev det en lyckad och trevlig temadag med varierade ämnen som alla har med hälsa att göra – motion och rörelse, forskning, mat och psykisk hälsa!
Håll gärna utkik på Skånedistriktets hemsida efter våra kurser och inspirationsdagar. Välkomna!

Publicerades: 05 september 2019 Uppdaterades: 05 september 2019