Höstträff hos SAM Malmö

  • 29 oktober 2019

Torsdagskvällen den 24 oktober hade SPF Seniorerna SAM Malmö sin traditionella årliga höstträff. Samorganisationen i Malmö är paraplyorganisation för de 15 olika SPF-föreningar som finns i staden.

  • SAM Malmös glada styrelse
  • Thony Björk, sakkunnig på förbundet, föreläste om användning av läkemedel hos äldre.
  • SAM Malmös glada styrelse
  • Thony Björk, sakkunnig på förbundet, föreläste om användning av läkemedel hos äldre.

Under eftermiddagen passade Skånes distriktsstyrelse på att ha styrelsemöte i SAM Malmös fina lokal på Baltzarsgatan innan det var dags för mingel och trevlig samvaro med styrelseledamöter och ordföranden från Malmös föreningar.
Ordföranden i SAM, Gunvar Grevstig, inledde med att hälsa alla välkomna. Efter trevlig gemensam middag var det dags för kvällens föreläsning.
Thony Björk, sakkunnig i läkemedelsfrågor på Förbundet, hade rest ner hela vägen från Uppsala för att kunna närvara på SAMs höstträff. Han är legitimerad apotekare med mångårig erfarenhet från svensk och internationell läkemedelsvärld samt har ett brett kontaktnät i branschen.

Thony Björks föreläsning var både intressant och oroväckande. Många äldre människor har problem med läkemedel. En av tio akuta inläggningar på sjukhus beror helt eller delvis på läkemedelsbiverkningar. Orsaker till det är dels förändrad känslighet för vissa läkemedel hos äldre, och dels att många läkemedel används samtidigt (polyfarmaci). Det finns många läkemedel som är mindre lämpliga eller direkt olämpliga för äldre. Kunskapen om detta är bristfällig på många håll, även bland läkare.
Det är också anmärkningsvärt att det idag inte finns något gemensamt system inom vården som gör att man kan se exakt vilka läkemedel som förskrivits av olika vårdinstanser till en och samma person. Detta gör att man som patient har ett stort eget ansvar och själv behöver hålla koll på sina läkemedelslistor från apoteket, upplysa nya läkare om vilka mediciner man använder och ställa kritiska frågor. Vilket inte är så enkelt om man är äldre och sjuk...
SPF Seniorerna är delaktig i projektet "Koll på läkemedel". Syftet är att förbättra seniorers läkemedelsbehandling genom att upplysa seniorer, personal i hälso- och sjukvård och på apotek. Statistiken visar att projektet framgångsrikt har bidragit till att minska användningen av olämpliga läkemedel, men det finns fortfarande mycket kvar som kan förbättras.

SPF Seniorernas Skånedistrikt tackar SAM Malmö för en trevlig kväll med en intressant föreläsning!

Publicerades: 29 oktober 2019 Uppdaterades: 29 oktober 2019