Information från CPR: Skånetrafiken byter betalningssystem

  • 31 oktober 2019

Skånetrafikens nya betalningssystem för resor inom Skåne genomförs fr o m den 15 december 2019. Jojo-kortet och seniorkortet blir ogiltiga fr o m nämnda dag. Innestående pengar går att överföra till det nya systemet.

Betalning av resor inom Skåne kan ske enligt följande alternativ:

1. App i telefon och betalning bl a via Visa/Mastercard

2. Du kan köpa biljett med Mastercard eller Visakort

3. Du som beviljats seniorkort kommer att få ett nytt via posten

Priset på resan är detsamma oavsett betalningsalternativ. Det finns inga
rabatterade resor på grund av betalningssätt, däremot om flera åker tillsammans.

Ovanstående är huvudprinciperna. Se i övrigt Skånetrafikens hemsida www.skanetrafiken.se

Servicekontoren kommer att finnas kvar i Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Publicerades: 31 oktober 2019 Uppdaterades: 05 november 2019