Uppskattad boendedag i Lund

  • 04 december 2019

Den 29 november bjöd SPF Seniorerna i Lund samt PRO in till en boendedag i Folkparken med ett fullspäckat och intressant program, bland annat presenterades en stor medlemsenkät om äldres boende.

  • Paneldiskussion på boendedagen i Lund.

Under 2019 har SPF Seniorernas sju föreningar i Lund och PROs fem föreningar arbetat med frågan om framtida boende för seniorer. Bland annat har man med hjälp av Lunds kommun gjort en stor boendeenkät som har skickats till SPFs och PROs medlemmar. Resultaten av enkäten presenterades på konferensen där även flertalet kompetenta sakkunniga höll föredrag. Det framtida boendet för seniorer är ett mycket angeläget ämne som berör hela samhället!

Här finns ett utförligt reportage från dagen

Publicerades: 04 december 2019 Uppdaterades: 10 februari 2020