Utbildningskväll: Att påverka beslut i kommunen

  • 13 maj 2019

På utbildningen får du lära dig hur ni som förening kan gå till väga för att få genomslag för er hjärtefråga och påverka beslut i kommunen. Du får också ta del av aktiva kommunpolitikers syn på att bli kontaktade och påverkade av organisationer och de ger dig tips på vad du som opinionsbildare och påverkare ska tänka på.

  • Fotograf Morten Kehler

10 september kl 17:00-20:00
SV regionkontor, Fabriksgatan 2F, Lund
Anmälan: senast 2 september via länken här

Många ideella föreningar och organisationer är på olika sätt beroende av beslut som fattas i kommunen. Det kan handla om verksamhets- och projektbidrag, riktlinjer för lokaler eller prioriteringar och beslut inom fritid, stadsplanering eller upphandling. Att medborgare och organiserade intressen har möjlighet till inflytande och påverkan på beslut som tas i kommunen är viktigt för en fungerande demokrati.

På den här utbildningen får du lära dig hur ni som förening kan gå till väga för att få genomslag för er hjärtefråga och påverka beslut i kommunen. Du får också ta del av aktiva kommunpolitikers syn på att bli kontaktade och påverkade av organisationer och de ger dig tips på vad du som opinionsbildare och påverkare ska tänka på.

Utbildningen leds av Amanda Mogensen, kommunikationsstrateg med fokus på idéburen sektor. Amanda har lång erfarenhet av att arbeta med PR och politisk kommunikation både på nationell och lokal nivå. Under utbildningen får vi också lyssna till kommunpolitiker i ett samtal om hur de ser på relationen med påtverkare från föreningslivet.

Utbildningen är kostnadsfri för representanter från organisationer som Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med. Begränsat antal platser. Vi bjuder på lättare förtäring under kvällen.
Anmäl dig via fliken "Anmälan" längst upp på sidan du kommer till här.

För frågor och mer information, kontakta 

Christian Gustavsson
Kommunikationsstrateg

_______________________

Studieförbundet Vuxenskolan
Fabriksgatan 2F, 222 35 Lund
Mobil: 0702-710506
www.sv.se/skane | Sociala medier: SVSkane

Publicerades: 13 maj 2019 Uppdaterades: 13 maj 2019