Pensionärer skall resa till samma pris som ungdomar inom Skånetrafiken

  • 18 juni 2019

Pensionärerna i Ängelholm kräver Seniorkort för resor inom Skåne med Skånetrafiken. Styrelsen för SPF Seniorerna Skånedistriktet ställer sig bakom kravet.

En pensionär betalar samma pris som en yrkesarbetande. Vi önskar samma rabatt som ungdomar, 40%.

När man efter ett långt arbetsliv går i pension förändras den ekonomiska situationen radikalt för de allra flesta. Det kan på lång sikt innebära upplevelsen att inte längre kunna vara del i samhället, risk för depression, ensamhet och isolering.

Vi jämför inkomstnivån med studerande ungdomar, yrkesarbetande och pensionärer och ser stora skillnader. Vi hänvisar därför till rådande lagstiftning inom områdena: Diskriminering, demokrati och jämställdhet och föreslår att pensionärer skal kunna åka på Seniorbiljett i likhet med att yngre åker på Ungdomsbiljett.

SPF, PRO, SKPF och Vision sekt 94 har tillsammans gjort en skrivelse till Region Skåne i denna fråga.

Skrivelsen i sin helhet

Publicerades: 18 juni 2019 Uppdaterades: 18 juni 2019