Utse en äldreminister

  • 22 januari 2019

Insändare av Peter Lindgren, Distriktsordförande för SPF Seniorerna Skåne. Skickad till Kristianstadbladet och Ystad Allehanda

  • Peter Lindgren, Distriktsordförande SPF Seniorerna Skåne

Insändare av Peter Lindgren, Distriktsordförande för SPF Seniorerna Skåne.
Skickad till Kristianstadbladet och Ystad Allehanda

Jag läste häromdagen en artikel av Jan Scherman, tidigare TV4 chef, som uppmanade statsministern att utnämna en äldreminister. Jag delar helt Schermans uppfattning.
Den svenska valmanskåren består av 27 procent personer som är 65+ och den siffran kommer att öka vid varje val.
SPF-Seniorerna har också krävt att en äldreminister utses.
Det är nödvändigt att det finns ett departement som kan ta hand om den stora bristen på geriatriker, det undermåliga pensionssystemet, den åldersdiskriminering som finna i samhället mot äldre osv. Det är knappast en budgetfråga att tillmötesgå oss pensionärer.

Det skall bli intressant och se om Löfven kommer att kommer att inrätta en sådan tjänst. Om det sker tror jag att det också kommer att bli mer fokus på äldrefrågorna.

Peter Lindgren

Ordförande för SPF-Seniorerna i Skåne

Publicerades: 22 januari 2019 Uppdaterades: 22 januari 2019