Viktig information om bostadstillägg

  • 16 december 2019

Från och med 1 januari 2020 höjs taket för bostadstillägg för pensionärer från 5.600 kronor till 7.000 kronor i månaden.

  • Även om man bor i ägd bostad kan man söka bostadstillägg.

Många pensionärer som idag är berättigade till bostadstillägg har inte sökt. Det kan vara väl värt att kolla upp om du/ni kan få bostadstillägg. Det är inte krångligt. Här finns mer information!

Publicerades: 16 december 2019 Uppdaterades: 16 december 2019