Undernäring ett folkhälsoproblem

  • 04 oktober 2018

Undernäring är en dold epidemi. Trots att det är ett stort folkhälsoproblem talar nästan ingen om den. Men det finns i hemmen, på sjukhus och på äldreboenden. En ny rapport, som har kartlagt dess omfattning, visar att uppskattningsvis 400 000 svenskar befinner sig i riskzonen.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle

Artikel är skriven av:
Eva Eriksson / Gudrun Brunegård / Elisabeth Rothenberg
SPF Seniorerna / oppositionsråd (KD) / Swespen

Utdrag ur artikel ovan:
........

Undernäring ses ofta som en "naturlig" följd av sjukdom och åldrade och därmed som något som inte kan att påverkas. Men undernäring är ett symtom som går att behandla, ofta framgångsrikt, om rätt resurser sätts in i tid. Undernäring drabbar i första hand muskelmassan. Den leder till att den drabbade får minskad rörelseförmåga och svårigheter att klara vardagen självständigt, vilket skapar ett ökat omvårdnadsbehov.
.........

Risken för sjukdom ökar med stigande ålder, vilket innebär att äldre utgör en särskild riskgrupp för utveckling av undernäring. I ett land med en växande och åldrande befolkning är det angeläget att vård och omsorg uppmärksammar och prioriterar detta allvarliga hälsoproblem.
..........

Det behövs en kraftsamling på alla nivåer för att skapa en handlingskraftig strategi. Åtgärder krävs på flera områden:

  • Det behöver ställas kvalitetskrav avseende nutritionsomhändertagande i avtal med vård- och omsorgsutförare
  • Det måste skapas fler dietisttjänster i kommuner och landsting som ingår i en sammanhållen vårdkedja
  • Det krävs ökad grund- och fortsättningsutbildning inom nutrition för alla yrkesgrupper inom vård och omsorg
  • Det måste ges mer utrymme för personalen att vara ett stöd vid måltider
  • Det behöver utvecklas förbättrade systemstöd och införas nationella kvalitetsmål för nutrition
  • Det måste även genomföras en nationell uppföljning av Socialstyrelsens föreskrifter.

Nu är det dags för vården och omsorgen att ta undernäring på allvar. Vi har inte råd att fortsätta att negligera undernäring.

Publicerades: 04 oktober 2018 Uppdaterades: 04 oktober 2018