Ensamhet – psykisk ohälsa – ett ökat problem bland äldre

  • 30 november 2018

Ofrivillig ensamhet har uppmärksammats mycket på senare tid. SPF Seniorerna startar flera projekt för att vara med att avhjälpa problemet

  • Peter Lindgren, Distriktsordförande SPF Seniorerna Skåne

SPF Seniorerna har tillsammans med andra pensionärsorganisationer, för innevarande budgetår, på förbundsnivå, erhållit 2 miljoner kronor för att utarbeta ett program för att motarbeta en ökad ohälsa hos äldre personer. Särskilt har självmorden bland äldre män ökat.

I det program som nu håller på att utarbetas finns bl.a. förslag om ökad information och hjälptelefon där man kan ringa och prata med kompetent personal på området. Då projektet är i sin linda kommer en grupp av representanter från de tre pensionärsorganisationerna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan att under våren 2019 framlägga ytterligare åtgärder.
Inte minst i Skåne saknas det tyvärr ett stort antal psykologer och läkare i psykiatri för att täcka behovet.

Ett föredömligt arbete har startats av föreningarna inom SPF Seniorerna i Helsingborg. Kommunen har lämnat ett bidrag och en styrgrupp från SPF Seniorerna har bildats. Till denna har knutits diakoner, socialarbetare och volontärer. En informationsskrift kommer att utdelas till över 6.000 pensionärer i Helsingborgsområdet.

Förhoppningsvis skall fler liknande satsningar kunna lindra det alvarliga problemet för samhället.
Det skall framhållas att pensionärsorganisationerna med sitt omfattande program av olika aktiviteter redan idag ger ett stort bidrag för att mildra denna ensamhet.

Peter Lindgren
Distriktsordförande för SPF Seniorerna i Skåne

 

Publicerades: 30 november 2018 Uppdaterades: 30 november 2018