Datum för Körträff 29 maj i Eslöv

  • 18 januari 2018

Varje år har föreningar inom Skånedistriktet en eller flera kör- eller sångarträff(ar). Det brukar att vara ca 10 körer som träffas. Arrangörerna vill gärna se flera och nya deltagare.

Komplett inbjudan finns inte i skrivande stund, men träffen kommer att vara på Medborgarhuset i Eslöv 180529. Start ca kl 9.

Mer information lämnas av Åke Emilsson, Aktiv Eslöv, epost: ake.emilsson@tele2.se 

Publicerades: 18 januari 2018 Uppdaterades: 18 januari 2018