Chans att påverka hur Nyhamnen, Malmö skall se ut

  • 19 oktober 2017

Altitude Meetings, ett event och konferensbolag i Malmö letar seniorer för ett spännande uppdrag från Skanska. Skånedistriktet hjälper med att sprida inbjudan.

Vi vill hitta en metod för att göra byggprocessen mer demokratisk. Genom att använda spel och i detta fallet Minecraft ska olika fokusgrupper (och på sikt allmänheten) bygga egna stadsdelar och komma med tankar och idéer hur hus, gator och kontor byggs och används mest effektivt för alla som bor och verkar i det området. Området är en del av Nyhamnen, där både boende, butik och kontor ska samsas.

För att skapa en grund för hur den nya stadsdelen i Malmö ska se ut vill vi bjuda in Seniorer och några studenter till en special-workshop för att få input på hur Nyhamnen ska se ut.
Vi hoppas därför att ni har möjlighet att komma på vårt event

Den 17/11 mellan kl.10-12.

Dela med er av era kreativa och innovativa tankar och synpunkter på framtidens Malmö redan innan man börja bygga. Allt är tillåtet och bara fantasin (och vattnet...) sätter gränser i utformning och idéer.

Den 1 december ska vi testa metoden i ett större sammanhang för allmänheten där er input från denna workshop kommer ligga till grund och med hjälp av flertalet Minecraftexperter, ska få en ny stadsdel växa fram. Även till denna är ni varmt välkomna!

Tror du att det vore intressant för några av era medlemmar att komma den 17/11 mellan kl.10-12 för att ge oss den input och idéer till framtidens Malmö?

Anmälan krävs.

Läs mer och inbjudan

Publicerades: 19 oktober 2017 Uppdaterades: 19 oktober 2017