Fler seniorer behövs i riksdagen!

  • 22 november 2017

Idag är drygt två miljoner invånare över 65 år eller äldre, 26 procent av alla väljare. Vid valet 2014 var endast 2,6 procent av riksdagsledamöterna som valdes 65 år och äldre. Detta är helt oacceptabelt. Hela insändaren finns här.

  • Peter Lindgren, ordförande SPF Seniorerna Skåne

Insändare av Peter Lindgren, Ordförande SPF Seniorerna Skånedistriktet. November 2017

Fler seniorer behövs i riksdagen!

Om knappt ett år är det dags för val till riksdag, landsting och kommun. Inför valet fastställer de politiska partierna listor över valbara kandidater för respektive parti. En process som nu är i full gång inom de politiska partierna, lokalt och regionalt.

Idag är drygt två miljoner invånare över 65 år eller äldre och åldersgruppen utgör 26 procent av alla väljare. Det motsvaras inte på långa vägar av andelen seniorer på politiska poster i kommun eller region och riksdag. Vid valet 2014 var endast 2,6 procent av riksdagsledamöterna som valdes 65 år och äldre. Detta är helt oacceptabelt.

Bristen på seniorer i beslutande församlingar är allvarlig av flera skäl. Seniorer har av naturliga skäl lång livserfarenhet, lång arbetslivserfarenhet och lång erfarenhet av hur politiska beslut påverkar människors vardag. Med en bristfällig representation går vi miste om den värdefulla kompetens som seniorer besitter, som ofta inkluderar personlig erfarenhet av t.ex. skola, vård och omsorg.

Det är också ett demokratiskt problem att inte en så stor del av befolkningen vara delaktig i folkvalda församlingars beslut. Det ger inte bara en bristande mångfald utan också ett allvarligt demokratiskt underskott. Att inte värdesätta de många kunniga seniorer som finns runtom i landet skickar en oroande signal om att den som fyllt 65 år inte är efterfrågad.

Många seniorer fortsätter att vara aktiva långt upp i åren, både på arbetsmarknaden och föreningslivet. Siffror från förra valet visar också att många seniorer är beredda att kandidera till politiska poster. Problemet är dock att de ofta hamnar för långt ner på partiernas listor för att ha en rejäl chans att bli valda. Inför valet 2014 var 13,5 procent av det riksdagskandidaterna seniorer. Trots det var bara 2,6 procent av de valda riksdagsledamöterna 65 år eller äldre. Samma mönster inom kommunerna, där hela 27,4 procent av kandidaterna var seniorer men där bara seniorer utgjorde 18,7 procent av de valda. Motsvarande siffror för landsting och regioner var 24,6 procent av kandidaterna och 14,7 procent av de valda.

Vi på SPF Seniorerna uppmanar de politiska partierna att sätta fler 65-plussare högt uppe på sina listor. Fram tills att listorna kommer vi att granska och uppmärksamma hur de politiska partierna i länet arbetar för att få in seniorer i riksdag, landsting eller region och kommun. Därefter kommer vi att uppmana alla våra medlemmar i Skåne att stötta seniora kandidater inför valdagen den 9 september 2018.

Det är dags att vi får fler seniorer i riksdagen!

Peter Lindgren
Distriktsordförande för SPF Seniorerna i Skåne och ledamot av SPF Seniorernas förbundsstyrelse

Publicerades: 22 november 2017 Uppdaterades: 22 november 2017