Stärk pensionssystemet

  • 18 december 2017

STÄRK PENSIONSSYSTEMET – SKAPA EN PENSIONSBUFFERT. En insändare till Skånska tidningar, av Gunvar Grevstig, vice ordförande, SPF Seniorerna Skånedistriktet

  • Gunvar Grevstig, vice ordförande SPF Seniorerna Skånedistriktet

STÄRK PENSIONSSYSTEMET – SKAPA EN PENSIONSBUFFERT

Genom att låta alla inbetalda pensionsavgifter stanna i pensionssystemet och inte som nu år efter år överföras till statsbudgeten, skulle det ske en avsevärd förstärkning av systemets tillgångar. Detta under förutsättning att det inte ger utökade pensionsrätter. Pensionsavgifter som idag tas ut över inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp går rakt in i statsbudgeten och kan därför betraktas som en skatt.

Resultatet av förhandlingarna i Riksdagens pensionsgrupp, som består av regeringspartierna och allianspartierna, väntas snart komma att presenteras. Att spekulera i vad som kommer ut av förhandlingarna är ganska meningslöst, även om många talar om att en höjd pensionsålder blir nödvändig. Huvudproblemet är att pensionssystemet är underfinansierat och måste förstärkas.

Hur många känner till att stora pensionsavgifter tas ut som aldrig går till pension? Det är få som tänker på att det varje år sedan 1999 i snitt överförs 13 miljarder kronor av pensionsavgifterna till statsbudgeten. Under perioden 1999 – 2015 handlar det sammanlagt om 219 miljarder av pensionsavgifterna som förts över till statsbudgeten och inte går till några pensioner. Om pensionsavgifterna som överförts till statsbudgeten hade behållits i pensionssystemet som en pensionsbuffert och förvaltats av AP-fonderna skulle kapitalet i en sådan, under nämnd tidsperiod, uppgått till 377 miljarder kronor. Avgifterna kunde använts till att förstärka systemet, inte för att ge ökade pensionsförmåner.

I samhällsdebatten hörs knappast någonting om denna överföring. Däremot hörs ofta att under Göran Persson regeringstid stal staten 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan. Det är en myt. När det nya pensionssystemet infördes och staten tog över ansvaret för vad som då kallades förtidspension gjorde staten överföringar av sammanlagt 258 miljarder kronor för att finansiera det åtagandet. Det är en gåta hur det kan vara så tyst om att staten år efter år lägger beslag på mer än tio miljarder kronor av inbetalade pensionsavgifter till annat än vad avgifterna är avsedda för.

Gunvar Grevstig, vice ordförande SPF Seniorerna Skånedistriktet

Publicerades: 18 december 2017 Uppdaterades: 18 december 2017