Ystads Pensionärsråd

Ystads Pensionärsråd

Länk till hemsidan:

www.ypr-ystad.se


De fyra SPF-föreningarna i Ystad är medlemmar i Ystads Pensionärsråd (YPR).
YPR är ett samrådsorgan för de i Ystad kommun verksamma pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO) och
Svenska Kommunalpensionärernas Riksförbund (SKPF).
YPR:s uppgift är att driva intressepolitik i frågor som berör pensionärskollektivet i
Ystads kommun. Förutom att väcka och driva frågor ska YPR bevaka de
kommunala förvaltningarnas verksamhet och planer.
Crister Sterning SPF Seniorerna Ystad är ordförande i rådet.
YPR har länge drivit frågan om ett kommunalt pensionärsråd KPR som finns i de
flesta av Sveriges 290 kommuner, dock inte i Ystad. Före valet var samtliga partier
utom S och C positiva till ett KPR i Ystad. Men efter valet är den politiska
situationen i kommunen i skrivande stund fortfarande oklar, så frågan om ett KPR
kommer därför lite i skymundan. Fram tills dess att beslut om ett KPR i Ystad har
tagits, kommer YPR att fortsätta arbeta som hittills.