Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 02 september 2020

Bästa medlemmar!

Corona eller Covid-19, man brukar säga att "kärt barn" har flera namn, men dennapandemi, som drabbat oss är verkligen inget "kärt barn". Jag själv, som huvuddelen av oss medlemmar, tillhör på grund av ålder "riskgruppen" 70+. Vi hann precisgenomföra vårt årsmöte i mars innan vår verksamhet stängdes ner resten av våren.

Jag har tidigare berört den negativa utvecklingen i "Föreningslivet", men vi har trots
liten tillströmning av nya medlemmar under våren lyckats behålla vårt
medlemsantal på cirka 1000.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner präglar vår
verksamhet sedan mars, men vi har genomfört Tipspromenaden -utan grillningoch vi har sedan slutet av juni startat upp utomhusaktiviteterna boule och golf. Nu
på senare tid har vi även "Öppet Hus" arrangemang.
Vad det blir av höstens preliminära program, som du/ni här tar del av är mycket
svårt att sia om.
Även i år har vi erhållit ett ansenligt belopp från Socialstyrelsen i form av
statsbidrag till insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
personer. Vilka insatser vi kan genomföra beror helt på den fortsatta utvecklingen
av Pandemin. Men vi har genomfört utskick till alla "ensamhushåll" inom
åldersgruppen 65 – 85 år och boende i Ystads tätort för att erbjuda de aktiviteter
som kan genomföras.
Vi har bokat biografen Scala en gång per månad, vi kommer att fortsätta våra
"Öppet Hus" och vi har planer för flera aktiviteter under hösten inom ramen för det
erhållna statsbidraget.

Du/ni som läser detta gör det i form av ett tryckt program eller digitalt på vår nya
"egna" hemsida www.spfystad.se. Avsikten med denna är att vi ska kunna erbjuda
en mer lokal hemsida och den är ett komplement till SPF:s officiella hemsida
www.spfseniorerna.se/ystad
Nu fortsätter vi hålla avstånd och ser fram mot att kunna träffas normalt igen!!!
Christer Carlson

Publicerades: 06 augusti 2019 Uppdaterades: 02 september 2020